Eksempler på isolerte fortelt i design tilpasset vognen

Isolerte fortelt regnes som ulike løsninger som står opp hele året. 
Idag kan man kjøpe fabrikkproduserte enheter tilpasset vognens design og utseende.  Noen er ferdig monterte med vinduer og dør, mens andre typer leveres som byggesett.

Konstruksjonene bygges stadig større og blir også stående selv om vognen flyttes til opplag eller vinterplass.  
Det må avtales med campingplassen når det ønskes montert et isolert fortelt.

 • Det er krav til at veggen mot campingvogn ikke skal være fastmontert, men skal være en pressending dersom vognen flyttes om vinteren.
 • isolerte fortelt er en midlertidig konstruksjon og skal være flyttbar, dvs. ikke festet til grunnmur og skal kunne demonteres og fjernes i løpet av 8 timer.
 • Tegninger på spikertelt og platting skal godkjennes av bestyrer før montering.
 • Vi følger opp all bygging på plassen.
 • Grunnflate kan ikke overstige 30 m2.
 • Fargen og materialvalget skal være mest mulig lik campingvogna. 
 • Konstruksjoner utført i treverk godkjennes ikke !
 • Det tillates ikke oppsatt grunnmur.
 • Bygget må festes forsvarlig.
 • Konstruksjonen skal ha 2 fluktveier som skal slå utover. Det kan være dører eller vinduer.
 • Høyden på spikerteltene skal ikke overstige campingvogna med mer enn 25 cm.
 • Pga brannfare skal det være en avstand på minst 3 meter mellom ditt fortelt og naboplass Avstand måles fra nærmeste punkt (takutstikk/takrenne).
 • Det skal være slokkeutstyr (håndslokker) og røykvarsler i alle fortelt.
 • Det skal være godkjent elektrisk utstyr i isolerte fortelt.
 • Det betales en fast årsavgift for alle typer telt som står oppe hele året. Se prislisten. Plassens bestyrer har suveren myndighet i tvistesaker. Overtredelser kan medføre utvisning fra plassen