Vi har tatt i bruk stømmålere. Det er 400 kw/t inkludert og all bruk over dette blir fakturert etter sesongen 2023.

Strømmpler