Tenk sikkerhet
Hver sommer ruller ca 150 000 campingvogner og bobiler ut på norske veier. I tillegg camper vi i telt og hytter. Til sammen blir dette mange mennesker som skal bo, sove, hygge seg og lage mat under tildels trange og uvante forhold. Det er derfor all grunn til å vurdere brannsikkerheten før man drar og mens man er på tur.

Husk røykvarsler og brannslokkeapparat
En brann utvikler seg utrolig raskt i en campingvogn eller et telt. Man har som regel bare få sekunder på å komme seg ut! I alle campingvogner og bobiler der folk sover, bør det være installert røykvarsler og brannslokkeapparat. Røykvarsleren monteres i taket, og batteriet byttes minst én gang pr. år. Test røykvarsleren jevnlig.

På campingplassen
Når du kommer til en ny campingplass – gjør deg kjent med sikkerhetsreglene. Hvor finner du nærmeste telefon og brannslokkingsutstyr? Er du usikker, spør i resepsjonen. Still krav til sikkerhet på campingplassen!

3-metersregelen
Plasser din campingenhet (campingvogn, telt eller lignende) i god avstand fra dine naboer – minst tre meter. Bilen kan stå innenfor disse tre meterne. For mer permanente installasjoner (”spikertelt”, terrasser og lignende) kan kommunen av hensyn til brannsikkerheten ha egne bestemmelser. Spør eieren av campingplassen om hvilke regler som gjelder.

Propan
Sjekk jevnlig propananleggets slanger, rør og koblinger for å unngå lekkasjer. Følg bruksanvisningens retningslinjer for montering, sikkerhetsavstander, bruk og vedlikehold nøye. Propanbeholderen skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme.

Elektriske apparater og el-anlegg
Sjekk at elektriske apparater og elektriske anlegg er i god stand. Pass særlig på at ledninger ikke er skadet. Er du i tvil, spør en autorisert elektriker.

Oppvarming
Ved behov for oppvarming, bruk kun godkjente ovner spesielt beregnet for campingvogner, bobiler eller telt. Åpen flamme må kun brukes ute i friluft.

Hvis det brenner
1) Redde folk som er i fare.
2) Varsle brannvesenet på nødnummer 110.
3) Forsøk å slokke, men ikke utsett deg selv for fare.

Last ned brosjyre
Norsk brannvernforening har i samarbeid med TrygVesta laget en brosjyre om brannsikkerhet ved camping. Nedenfor kan du laste ned brosjyren i PDF-format.